Kuruluş Amacı
   
  SST, ağırlıklı olarak savunma sanayi sektörüne yönelik, özgün mühendislik çözümleri oluşturmak, standardlara uygun üretim gerçekleştirmek ve faaliyet alanları ile ilgili güncel ve gelişen teknolojileri takip edip, ülkemize kazandırmak amacı ile kurulmuştur.
   
   
  Kuruluş İlkeleri
   
  SST, faaliyetlerinde azami ölçüde yerli kaynakları (işgücü, hammadde, altyapı, vb.), etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı ve bu kaynakları ülkemiz menfaatleri doğrultusunda geliştirmeyi ilke edinmiştir.
   
  SST, ülkemizde var olmayan, dışa bağımlılığı artırıcı teknolojiler, sistemler ve ürünler üzerinde ArGe çalışmaları gerçekleştirerek bunları ülkemize kazandırmayı ilke edinmiştir.
   
  SST, faaliyetlerine konu olan ihtiyaçların yeterli, güvenilir bir şekilde ve öngörüldüğü kapsamda karşılanması için gerekli olan, doğru yöntemlerle çalışmayı ilke edinmiştir.
   
  SST, sürekli olarak kendini geliştirmeyi ve yeniliklere açık olmayı ilke edinmiştir.
   
  SST, faaliyetlerini gerçekleştirirken doğruluk, dürüstlük, iş disiplini, iş ahlakı, tutarlılık, bireye ve topluma saygı gibi temel değerlere bağlı kalmayı ilke edinmiştir.
   
  SST, kendisine ait ve/veya kendisi ile paylaşılan bilgileri, ticari ve milli gizlilik ilkelerine uygun olarak korumayı ilke edinmiştir.