MÜHENDİSLİK
   
  SST, ODTÜ Teknokent OSTİM Merkezi'nde yerleşik olarak mühendislik faaliyetlerini sürdürmektedir. 2009 yılından bugüne ağırlıklı olarak savunma sanayi içerikli projelerde almaktadır. Çeşitli kapsamlardaki projelerde gerek kısmi, gerekse anahtar teslimi görevler üstlenmektedir.
   
  Mühendislik faaliyetlerinde mekanik içerikli çalışmalar çoğunluktadır. Özellikle askeri nitelikli, sağlam (rugged) mekanik çözümler üretilmektedir. Bu çözümler parça, cihaz, alt sistem, sistem bazında olabilmektedir.
   
  SST'nin mekanik tasarım sürecinde kendi üretim kabiliyetlerini ve kapasitesini projelerde devreye sokabilme avantajı bulunmaktadır. Bu sayede projelerde tasarım, prototip ve seri üretim çalışmaları tek bir merkezde gerçekleştirilmektedir. Bu durum zaman ve kaynak kullanımında avantaj sağlamanın yanısıra, projelerin mekanik kısımlarının gerçeklenmesinde önemli bir süreç olan tedarik yönetimini de kolaylaştırmaktadır. Ayrıca SST yer aldığı projelerde tasarım ve üretimi gerçekleştirmesi sebebi ile ürünün tüm kullanım ömrü boyunca sorumluluk üstlenmektedir. Bu sayede ürünün idamesi sürecinde de avantaj yaratılmaktadır.
   
  SST mekanik üretim altyapısı bulunmayan çeşitli firmalarda yürütülen savunma sanayi projelerine dışarıdan danışmanlık hizmeti vermektedir. Tasarım sürecinde özellikle üretilebilirlik değerlendirmesi, malzeme ve yöntem seçimi, tasarım gözden geçirme gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar, projelerin üretim ve test aşamalarında problemsiz bir şekilde yürütülmesine imkan tanımakta, tasarım revizyonu ihtiyaçlarını minimuma indirmektedir.
   
   
  ÜRETİM
   
  SST, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde 1350m2 alanda yerleşik üretim tesisinde, mühendislik çalışmaları yürütülmekte olan projelerin prototip üretimlerinin yanısıra, ürün teslimine yönelik seri üretim faaliyetlerini de yürütmektedir.
   
  Üretim faaliyetlerinde yüksek ve güncel teknolojili ekipman kullanımı, tecrübeli bir kadro ile desteklenmektedir.
   
  SST, kendi üretim alanının dışında kalan üretim ihtiyaçlarını da savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren ana firmaların onaylı tedarikçileri ile karşılamaktadır. Hammadde kullanımında da onaylı tedarikçi ve sertifikalı malzemeler titizlikle takip edilmektedir. Bu sayede  doğru tedarikçi ve altyüklenici kullanımı ile SST, savunma sanayi projelerine yönelik prototip ve seri üretim ihtiyaçları geniş bir yelpazede, istenilen standard ve özelliklerde karşılayabilmektedir.